Aydınlatma Metni

Biz Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mısırlı 1951” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 
İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, www.misirli1951.com aracılığıyla erişilen, MISIRLI yönetimindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Mısırlı 1951 olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; 

İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz, 
İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, 
İnternet Sitesi’nde ‘Bize Ulaşın’ sekmesi içerisinde yer alan ‘İletişim Formu’nu doldurmanız,
İnternet Sitesi’nde bilgi@trikomisirli.com.tr adresi ile tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişleriniz,
İnternet Sitesi içerisindeki ‘Kayıt Ol’ ve ‘Kullanıcı Girişi’ ile sistemde belirtilen bilgileri doldurarak giriş sağlamanız,
İnternet Sitesi’ne kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra ‘Kişisel Bilgilerim’, ‘Mesajlarım’, ‘Adreslerim’ alanlarında yer alan formları doldurmanız

aracılığıyla toplamaktayız. 

 VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi
Ad-soyad, (5.000 TL ve üzeri harcamalarınız için) T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Cinsiyet
İletişim Verisi
E-posta adresi, Telefon numarası, Teslimatın yapılacağı adres bilgisi, Fatura adresi, İş telefonu, Posta kodu
Müşteri İşlem Verisi
İçerik aramasına ilişkin bilgi, Sepete eklenen ürün bilgisi, Beğeni bilgisi, Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar
Mesleki Deneyim Verisi
Meslek
İşlem Güvenliği Verisi
İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, Kullanıcı adı ve parola bilgisi
Pazarlama Verisi
Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler
Finans Verisi
(Ödemenin EFT/Havale seçeneği ile yapılması halinde) IBAN bilgisi
Diğer Bilgiler
Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgilerinizi, Sosyal medya bilgisi

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
İnternet Sitesi üyelik sisteminde adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,
Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında adınız ve soyadınızla ayırt edilebilmeniz, 
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
Yaptığınız alışverişin 5.000 TL ve üzeri olması halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Satın aldığınız ürünün teslimatı ile ilgili bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
Satın aldığınız ürünün ulaştırılacağı adresin tespit edilmesi ve ürünün size ulaştırılması,
Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
bilgi@trikomisirli.com.tr adresi ile tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, 
Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,
Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Sepete eklenilen ürün bilgisi, ürünlere ilişkin beğeni bilgisi, meslek bilgisi ile cinsiyet bilgisi kullanılarak ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak reklamcılık faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun ürünlere ait kampanya ve indirimlerin tarafınıza iletilebilmesi,
İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
Mısırlı 1951 tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, 
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi;  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mısırlı 1951'in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Mısırlı 1951'in tarafından toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;   
Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız kargo şirketine, tahsilat şirketine ve sizin kullanmayı tercih ettiğiniz ile Şirket’in çalıştığı bankalara,
Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılara,
Mısırlı 1951'in hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiricilere ve hizmet sunuculara,
İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 
Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme
 
haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız
 
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Mısırlı 1951 sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No:     [0859006056700017]
KEP Adresi:     trikomisirli@hs01.kep.tr
İletişim Linki:  https://www.misirli1951.com/iletisim
Adres: Merkez mahallesi, Fırın Sok. No:45 34381 Bomonti - Şişli /İstanbu